Historia

Czasami wystarczy, aby spotkały się dwie osoby i powstaje coś dobrego…

Tak też było z Fundacją HELI – spotkało się kilka osób, które łączyła jedna wspólna rzecz – każdy z nas miał w sercu wielkie pragnienie, aby zawalczyć o bardzo konkretne dobro – o drugiego człowieka.

To, co wydarzyło się dalej było podyktowane tym, jak bardzo nasze serca były poruszone cierpieniem dzieci, które niesprawiedliwie dźwigają ciężary wyborów i decyzji dorosłych – swoich rodziców, sędziów i każdego dorosłego, który nie zdołał postawić dobra dziecka ponad swoje racje.

Postanowiliśmy stworzyć Fundację, która swoim działaniem spróbuje wesprzeć i pomóc właśnie dzieciom po rozwodach i rozstaniach rodziców, ale także samym opiekunom i wszystkim osobom, które są dotknięte problemami i cierpieniem związanym z zespołem alienacji rodzicielskiej. 

Szczerze mówiąc byliśmy też przerażeni– tym, jak wiele instytucji i konkretnych osób daje przyzwolenie no to, aby dzieci cierpiały za poczynania swoich rodziców i przez to, że dorośli wybierają konflikty i walkę zamiast wybierać miłość – miłość do dzieci. Czując się bezsilni wobec systemu prawa rodzinnego w Polsce, praktyk orzekania Sądów Rodzinnych i wielkiej nieświadomości społecznej, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami domów rodzinnych – postanowiliśmy coś zrobić – i to najlepiej jak każdy z nas potrafi.

Fundacja Heli to przede wszystkim ludzie – pełni pasji, zaangażowania, pomysłów, wrażliwości i empatii. To ekipa ludzi odważnych i pełnych nadziei, że jeśli uda się pomóc choćby jednej osobie – to warto było się trudzić, bowiem parafrazując cytat z Talmudu Babilońskiego „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”