Dla Darczyńcy

Na co potrzebujemy funduszy:

  • Zatrudnienie na stałe psychologów, terapeutów i mediatorów, którzy będą udzielać pomocy i wsparcia naszym podopiecznym.
  • Kampania Społeczna Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – bilbordy, ulotki, spoty telewizyjne, filmiki edukacyjne, festyny informacyjne w miastach.
  • Nagrody w konkursach o alienacji rodzicielskiej – edukacja młodzieży i pedagogów.
  • Organizacja konferencji, szkoleń, eventów informacyjno – edukacyjnym środowiska prawnicze, sędziowskie, opiekuńczo – wychowawcze oraz pedagogiczne o problemie alienacji rodzicielskiej, skutków u dzieci oraz konieczności przeciwdziałania.

Co oferujemy sponsorom:

  • Dedykowane posty na kanałach Social Media Fundacji raz w miesiącu wraz z oznaczeniem sponsora @
  • Umieszczenie logotypu Sponsora na stronie www.fundacjaheli.pl
  • Informacja o Sponsorze przed i na końcu wydarzenia online organizowanego przez Fundację.
  • Jeżeli będzie jakiś patronat medialny to również wspomnimy o sponsorach, ale tu nie gwarantujemy na 100%

Nr konta:  

PLN 67 1140 1977 0000 4181 9000 1001
EUR 40 1140 1977 0000 4181 9000 1002
USD 13 1140 1977 0000 4181 9000 1003