Nasze działania

Tworzymy środowisko osób, które zostały dotknięte konfliktami po rozwodach i rozstaniach i nie radzą sobie z ciężarem konsekwencji i przeszkód na drodze dążenia do porozumienia. Spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia, doradzamy i przede wszystkim wspieramy siebie nawzajem.

Prowadzimy rozmowy i mediacje z rodzicami będącymi w konflikcie dotyczącym opieki nad dziećmi po rozstaniu. 

Otaczamy opieką psychologiczną, prawną i wsparciem dzieci. 

Prowadzimy konferencje, szkolenia, debaty i wszelkie działania szerzące problem zespołu Gardnera i dążące do identyfikowania go w rodzinach i przeciwdziałania jego skutkom. 

Rozmawiamy z sędziami, kuratorami, psychologami, adwokatami i pedagogami o konieczności społecznego wsparcia i ochrony dzieci dotkniętych rozstaniami rodziców. 

Prowadzimy badania nad syndromem Gardnera.

Prowadzimy działania społeczne mające na celu poszerzać wiedzę o problemie zespołu alienacji rodzicielskiej i przeciwdziałać postawom pro-alienacyjnym. 

Prowadzimy działania informacyjne  w placówkach edukacyjnych w zakresie świadomości problemu zespołu alienacji rodzicielskiej oraz konieczności uczestniczenia tych placówek w dążeniu do porozumienia rodziców i zabezpieczenia przestrzegania praw dzieci.